Төлбөр хураамж

ТӨЛБӨР ХУРААМЖ:

Тасалбарын үнэ: Гадаад, дотоод том хүн 1000 ₮

Хүүхэд 500 ₮

Гэрэл зураг авах: 5000-10000 ₮

Видео бичлэг хийх: 5000-10000 ₮