Цагийн хуваарь

АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ:

Төв музей: Даваа – Баасан  09:00 – 18:00

Манзушир дахь салбар музей: Зун 1/V – 1/Xхүртэл 09:00 – 18:00