Аймгийн музейгээс 2016 оны 5 сарын 29-ны өдөр “Эх нутгаараа аялацгаая” аялалыг Борнуур сумын Аглаг бүтээлийн хийдийг үзэж сонирхлоо. Уг аялалд 5-р сургуулийн хоёр  ангийн 40 гаруй хүүхэд, эцэг эхчүүд хамрагдаж, байгалын үзэсгэлэнт газар, ан амьдатыг үзэж сонирхлоо.