Төв аймгийн ИТХурлаас 7 хоног бүрийн Лхагва гаригийг нийгмийн эрүүл мэндийн өдөр болгох шийдвэр гарч 2017.04.12-ны өдөр Музейн хамт олон уг үйл ажиллагаанд идэвтэй оролцлоо. Энэ арга хэмжээ нь Төв аймгийн хэмжээнд 27 суманд нэгэн зэрэг эхэлж дасгал хөдөлгөөн, алхалт, зөв эрүүл хооллолт, нийгмийн эрүүл мэндийн зөвөлгөө тусламж, болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх зэрэг арга хэмжээ зохиогдлоо.