Хариуцлагатай залуу манлайлагч

“Хариуцлагатай залуу манлайлагч хөтөлбөр”-ийн сургалтанд хамрагдлаа
Төв аймгийн НХХэлтэс, Төв аймгийн “Хариуцлагатай залуу манлайлагч” клубээс зохион байгуулсан сургалтанд аймгийн музейгээс арга зүйч С.Ариунзул, тайлбарлагч Г.Баасангэрэл нар хамрагдлаа. сургалтын зорилго нь “Залуучуудын бодлогыг тэдний оролцоотой боловсруулж, чадавхийг нэмэгдүүлэх, залуусын нийгэм дэх байр суурийг бэхжүүлэхэд” оршино.

Leave a Reply