Төв аймгийн Ланс багт “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-т музейгээс зохион байгуулсан ажлын тайлан

Leave a Reply