Нийгмийн салбар харьяа байгууллага Зүүндэлгэр 4-р багт “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”