ЗҮҮНДЭЛГЭР БАГИЙН НИЙГМИЙН САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГЫН “НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР”-Т ОРОЛЦСОН ТУХАЙ ТАЙЛАН

Нийгмийн салбар харьяа байгууллага Зүүндэлгэр 4-р багт “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”

Leave a Reply