Шилэн данс

Музейн 10, 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

 • Permalink Gallery

  Музейн 10, 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

10, 11 sar

Музейн 6 сарын төсвийн гүйцэтгэл, өглөг авлагын мэдээ

 • Permalink Gallery

  Музейн 6 сарын төсвийн гүйцэтгэл, өглөг авлагын мэдээ

Музейн санхүүгийн 5 сарын мэдээ

Музейн 4 сарын гүйцэтгэлийн мэдээ, өглөг авлагын мэдээ

 • Permalink Gallery

  Музейн 4 сарын гүйцэтгэлийн мэдээ, өглөг авлагын мэдээ

Аудитын гэрчилгээ

Музейн санхүүгийн 2-р сарын мэдээ

 • Permalink Gallery

  Музейн санхүүгийн 2-р сарын мэдээ

2-р сар

2017 оны төсөв

2017 оны төсөв

1 сарын мэдээ

1 сарын мэдээ

2016 оны санхүүгийн тайлан

Scan_20161221_092416 Scan_20161221_095802